حاضرین در سایت
ما 3 مهمان آنلاین داریم
نظر سنجی
به نظر شما مرکز دندانپزشکی نمونه چه خصوصیاتی دارد؟
 

32122634

نام و نام خانوادگی:  دكترصفورا دهقانی

سمت:كارشناس نظارت دندانپزشكي

شماره تماس مستقیم:32305410

نمابر:32122370

شماره داخلی:7706

 sweetblossom550-2

نام و نام خانوادگی: خانم زندي نژاد

سمت:كارشناس نظارت دندانپزشكي

شماره تماس مستقیم:32122634

نمابر:32122370

شماره داخلی:2634

 sweetblossom550-2

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا احمدی

سمت : کارشناس نظارت دندانپزشکی

شماره تماس مستقیم:32305410

نمابر:32122370

شماره داخلی:7640

sweetblossom550-2

تماس با مسئولین
لینکهای مهم
تبلیغات

اداره امور دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خیابان زند -ساختمان مرکزی دانشگاه -طبقه 5

شماره تماس :32122634 فاکس: 32122225

اوقات شرعی

بازدیدکنندگان : 131846