دستورالعمل ها و گایدلاین هافرم ها
همودیالیزام اس
 الگوریتم اختلالات متابولیسم مینرال و استخوان فرم معرفی بیماران مبتلا به ام اس
 الگوریتم نحوه برخورد با هیپرفسفاتمی و هیپرپاراتیرئیدیسم 
 الگوریتم نحوه مصرف و پیگیری درمان با سیناکلست 
 گایدلاین برخورد با اختلالات کلیسم،فسفرو هیپرپاراتیروئیسم در بیمراان دیالیزی 
 گایدلاین هپاتیت دیالیز 
 گایدلاین نفروپاتی ماده حاجب 
 راهنمای بالینی برخورد با کم خونی در بیماران دیالیزی 
 راهنمای بالینی مراقبت های کاتتر دیالیز 
 راهنمای کاربردی درمان هیپرتانسیون و هیپوتانسیون در بیماران دیالیز  
 گایدلاین واکسیناسیون در بیماران دیالیز 
تالاسمی 
ارزیابی پاراکلینیکی 1  
ارزیابی پاراکلینیکی 2 
تزریق خون و عوارض 1 
تزریق خون و عوارض 2 
داروهای آهنزدا 1 
داروهای آهنزدا 2 
درمان تالاسمی متوسط 1  
درمان تالاسمی متوسط 2  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-6 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ