نام واحد ستادی

نام كاركنان واحد

سمت

تلفن

دفتر معاونت

 آقای دکتر عبدالخالق کشاورزی

معاون درمان

32305410 داخلی 2836

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده

مشاور عالی معاون درمان

32305410 داخلی 2836

آقای دکتر فرشاد فلاحتی

مدیر درمان

32305410
داخلی 2719

خانم س.غنیمت

مسئول دبیرخانه طرح تحول نظام سلامت

32305410
داخلی 2719

آقای دکتر قاسم ایزدی

مدیر نظارت و اعتبار بخشی

32305410
داخلی 2719

آقای دکتر فرهاد شفیعی

سرپرست مديريت طب سنتي و مكمل

32305410
داخلی 2719

آقای محمد امین کشاورز

مسئول دفتر

32305410
داخلی 7688

آقای مهدی عسکری

متصدی دفتر

32305410
داخلی 2836

خانم م.صنیع صادق

متصدی دفتر

32305410
داخلی 2836

آموزش ضمن خدمت كاركنان

آقای رضا صادقی مهر

مسئول آموزش معاونت

32305410 داخلی 2092

دفتر پرستاری

سرکار خانم م.ظریفکار فرد

مدیر پرستاری

32305410 داخلی 2709

سرکار خانم ل.معانی

معاون پرستاری

32305410 داخلی 2709

امور آزمایشگاه ها

دکتر بابک شیرازی یگانه

رئیس اداره  آزمایشگاه ها

32305410

داخلی 2227
بایگانی

محمدرضا قنبری

مسئول بایگانی معاونت درمان

32305410

داخلی 2290

رادیولوژی

آقای محمد علی گلکاری

رئیس اداره رادیولوژي

32305410

داخلی 2313

خانم خ.مرادی

معاون اداره رادیولوزی

32305410

داخلی 2313

امور پزشکان

دکتر منصور آقااهادی

رئیس اداره امور پزشکان

32305410

داخلی 2276

آقای رضا کمان ترکی

معاون اداره امور پزشکان

32305410

داخلی2276

اداره بیماری های غیرواگیر

آقای دکتر حمید زارع

رئیس اداره بیماری های غیر واگیر

 

اداره توسعه و برنامه ریزی

آقای سعید آقاجانیان

رئیس اداره آمار

32305410

داخلی 2207

اداره تجهیزات پزشکی

آقای مهندس علیرضا مهرابی

رئیس اداره تجهیزات پزشکی

32305410

2217

اداره نظارت و ارزشیابی

دکترسید محمد حسینی

رئیس اداره نظارت

32305410

داخلی 2737

اداره ارزیابی و صدور پروانه

دکتر عباس جباریان

رئیس اداره صدور پروانه ها

32305410

داخلی2310

آقای علی اکبر راعی

قائم مقام اداره صدور پروانه ها

32305410

داخلی2223

حسابداری

آقای علیرضا غلامی

رئیس حسابداری

32305410

داخلی2210

فناوری اطلاعات و روابط عمومی

آقای حمیدرضا آریان نژاد

کارشناس فناوری اطلاعات

32305410

داخلی 7317

آقای محمد مهدی گل آرایش

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطلات

32305410

داخلی 2699

کمیسیون ماده 11 تعزیزات حکومتی

آقای بابک بهزادی

سرپرست دفتر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی

32305410

داخلی 7271

آقای محمدرضا زارعی

معاون سرپرست دفتر کمییون ماده 11 تعزیرات حکومتی

32305410

داخلی 7271

 

 

 

 

روابط عمومی

آقای علی حکیم زاده

مسئول روابط عمومی

32305410

داخلی2210

مرکز پایش مراقبت های درمانیMCMC

خانم دکتر امینه دادور

رئیس اداره مرکز پایش مراقبت های درمانی

1819

خانم م.آمری

مترون اداره مرکز پایش مراقبت های درمانی

1819

اقتصاد درمان

آقای دکتر علیرضا منصوری

رئیس اداره اقتصاد درمان

32305410

داخلی 2557

سلامت نوزادان و کودکان

آقای دکتر حمید پارسا

رئیس اداره سلامت نوزادان و کودکان

32305410

داخلی7332

مامایی

خانم ث.شفیعی

رئیس اداره مامایی

32305410

داخلی7332

اعتبار بخشی

خانم پ.غیاثی

سرپرست اداره اعتباربخشی

32305410

داخلی2258

سومصرف مواد

آقای دکتر بهنام کشاورز

رئیس اداره سو مصرف مواد مخدر

32305410

داخلی2030

بیماری های خاص

آقای دکتر داود حدادی

رئیس اداره بیماری های خاص

32305410

داخلی2026

HIS

خانم ا.کاظمی

رئیس اداره HIS

32305410

داخلی7595
 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-11 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ