به وب سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز خوش آمديد.
با توجه به تغيير كلی ساختار اطلاعاتی وب سايت معاونت، راهنمای كلی وب سايت جديد خدمتتان ارائه می شود:
در اين وب سايت دسترسی به اطلاعات و صفحات مختلف، از مسيرهای مختلف امكان پذير است. اين راهنما به معرفی همه مسيرها نمی پردازد.
راه های دسترسی به صفحات مورد نظر:
الف-با مشاهده 5 منوی اصلی که در بالای تصوير قرار دارند، می توانيد به همه اطلاعات مورد نيازتان دسترسی پبدا کنید.


ب- از طريق منوی معرفی معاونت (اولين منوی رديف بالا از سمت راست) می توانيد به سايت واحدهای ستادی و تابعه دسترسی يابيد. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-22 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ