به حوزه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خوش آمدید
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز، یكی از هشت معاونت دانشگاه است كه زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می كند. معاونت درمان، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه درمان دانشگاه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های درمانی دانشگاه و پشتیبانی از حوزه های مختلف خدمات دهی بیمارستانی شامل حوزه های:صدور پروانه ها،نظارت بر امور رادیولوژی،نظارت بر امور آزمایشگاه ها،نظارت بر دندانپزشکان و فرآیند های دندانپزشکی،نظارت و اعتبار بخشی،پایش مراقبت های درمانی،اورژانس،توسعه و برنامه ریزی،رسیدگی به تخلفات تعزیراتی،شورای پزشکی،بیماری های غیر واگیر و ...،از جمله فعالیت های این معاونت می باشد .

 
 
 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.