برگزاری سمینار مبانی اعتبار بخشی در مدیریت و رهبری

hamidreza ariannezhad

1396-9-11


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان روز چهارشنبه مورخ 8/9/96 سمینار مبانی اعتباربخشی در مدیریت و رهبری به منظور ارائه چالش ها، راهکارها و پیشنهادات در سالن ابوریحان بیرونی مجتمع ولایت دانشگاه جهت گروه هدف، مدیران بیمارستان های علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.

درابتدای این نشست دکتر عبدالخالق کشاورزی قائم مقام معاونت درمان ضمن تاکید بر نقش مدیران در پیاده سازی و هدایت استانداردهای اعتباربخشی، افزودند :  در سال پیش رو اعتباربخشی بیمارستان ها کاملاً واقع گرایانه و سختگیرانه تر از گذشته خواهد بود. لذا ضروری است بیمارستان ها در پیاده سازی استانداردهای مربوطه اهتمام بیشتری ورزیده و نسبت به الزامات اعتباربخشی مجدانه پیگیر باشند.

قائم مقام معاونت درمان به منظور ارتقاء فرایند اعتباربخشی در استان نظرات و پیشنهادات مدیران محترم بیمارستان را اخذ نموده و ضمن ارائه راهکارهای مدیریتی، بر پیگیری مصوبات اجلاس تاکید نمودند.

دکتر قاسم ایزدی مدیر محترم نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه های معاونت درمان نیز که از دیگر سخنرانان این نشست بودند ضمن تاکید بر نقش کلیدی مدیران در استقرار اعتباربخشی ، جایگاه اداره اعتباربخشی را در ارتقاء این فرایند مهم تشریح نمودند.

خانم پروین غیاثی سرپرست اداره اعتباربخشی امور درمان نیز ضمن اعلام آمادگی این اداره در هدایت و همراهی بیمارستان ها، مروری بر استانداردهای محوری مدیریت و رهبری نموده و درخصوص چالش های اعتباربخشی نسل سوم ، راهکارهای پیشنهادی را به منظور بهبود فرایند اعتباربخشی بیان نمودند.

سرپرست اداره اعتباربخشی معاونت درمان پس از اخذ نظرات و پیشنهادات مدیران محترم، روح اصلی اعتباربخشی نسل سوم را ایمنی بیمار دانسته و درخواست نمودند مدیران ارشد، اعتباربخشی را نه یک هدف، بلکه ابزاری برای ارتقاء ایمنی و بهبود کیفیت بیمارستان ها دانسته و براساس آن فعالیت نمایند.

شایان ذکر است این جلسه آموزشی با 6 ساعت امتیاز بازآموزی جهت  70 نفر از مدیران بیمارستان های علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.