مدیران و روسای حوزه ستادی معاونت درمان با سامانه مبنا آشنا شدند

hamidreza ariannezhad

1396-10-11


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ،‌دکتر سید ابوالفضل هاشمی اصل مدیر درمان معاونت درمان در خصوص برگزاری این نشست افزود :این نشست با حضور کلیه مدیران حوزه معاونت درمان و ریاست اداره برنامه ریزی و سیاستگزاری دانشگاه برگزار گردید که در  طی آن توضیحات لازم در خصوص داشتن برنامه عملیاتی و اهمیت پایش آن به افراد حاضر در نشست داده شد .

دکتر محمد حبیبی كارشناس مسئول برنامه ريزي و تحول اداري  دانشگاه نیز در خصوص سامانه مبنا افزود: سامانه مبنا،سامانه برنامه عملیاتی اختصاصی دانشگاه و مصوب هیات رئیسه دانشگاه می باشد که به مدد آن می توان اهداف اختصاصی بالادستی وزارتخانه ،‌مدیران دانشگاه را با هم یکی نمود و با دستیابی به این مهم ،کمک شایانی در حذف موازی کاری ها و تصمیم گیری بهینه در رسیدن به اهداف عالیه سلامت استان نمود.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.