برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل ریشه ای وقایع RCA

hamidreza ariannezhad

1396-11-18


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، ‌صبح چهارشنبه 18/11/96 کارگاه آموزشی تحلیل وقایع جهت کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان های استان در سالن ابوریحان مجتمع ولایت دانشگاه برگزار گردید.

خانم پروین غیاثی سرپرست اداره اعتبار بخشی امور درمان در این خصوص افزود:امروزه علی رغم پیشرفت علم و توع تکنولوژی ، آنچه که دغدغه اصلی مراکز درمانی است ارتقا کیفیت و ایمنی بیماران است.

ایشان در ادامه عنوان نمودند : این کارگاه در ادامه کارگاه مقدماتی RCA‌ که قبلا از طرف این اداره برگزار شده و با هدف پیگیری صحیح خطاهای واقع شده در بیمارستان هاست تا ضمن تحلیل درست عوامل ایجاد کننده خطا ،‌تیم های RCA‌به صورت حرفه ای تشکیل شده و در نهایت اقدامات پیشگیرانه موثر به منظور عدم تکرار خطا تشکیل گردد.

در ادامه خانم عظیمه عباسیان کارشناس مسئول ایمنی اداره اعتبار بخشی ، ضمن ارائه مطالب در خصوص چگونگی مدیریت وقایع ناخواسته ، با ارائه سامانه گزارش فوری وقایع ، فرآیند گزارش دهی خطا را در مراکز درمانی تشریح نمودند.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.