بازدید مدیر درمان دانشگاه از بیمارستان ارسنجان

hamidreza ariannezhad

1396-11-21


به گزارش روبط عمومی معاونت درمان  دور بازدیدهای  مدیر درمان دانشگاه  از بیمارستان های شهرستان ها این بار به بیمارستان شهرستان ارسنجان رسید.در این بازدید که مورخ21/11/96  از صبح صورت گرفت دکتر سید ابوالفضل هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه  حضور داشتند که ضمن بازدید از پروژه های ها هتلینک بیمارستان ، بیمارستان 64 تخته خوابی در حال ساخت و کلینیک تخصصی پزشکان، به مسایل و مشکلات پرسنلی و پزشکان  پرداختند.

در ادامه بازدید، مدیر درمان دانشگاه ضمن گفتگو با مراجعین بیمارستان و شنیدن نظرات و مشکلات آنها ، دستورات مقتضی در خصوص رفع مشکلات بیماران را صادر نمودند .ایشان رضایت بیماران از خدمات انجام شده  را نقطه ی عطف بازدید اعلام و از زحمات رییس محترم شبکه ، بیمارستان و کلیه پرسنل خدوم بهداشت و درمان شهرستان ارسنحان تشکر و قدردانی کردند.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.