سرپرست بيمارستان جواد الائمه«ع» شهرستان خرامه منصوب شد.

hamidreza ariannezhad

1397-2-4

دکتر عبدالخالق کشاورزی در طی حکمی آقای حسين شبيري را به عنوان سرپرست بيمارستان جواد الائمه«ع» شهرستان خرامه منصوب نمودند.متن این حکم به شرح زیر می باشد :

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

 

با سلام و ا حترام

نظــر بــه مراتب تعهد و شايستگي جنابعالي و با توجه به پيشنهاد رئيس محترم شبكه بهداشت و درمان خرامه به موجب اين حكم به عنوان سرپرست بيمارستان جواد الائمه«ع» خرامه منصوب مي گرديد. تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امـور محـوله ، برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي انجـام وظيفه نمائيد. اميدوارم با توكل به خداوند متعال و تعامل شايسته با مديران حوزه سلامت دانشگاه و همكاري سازنده برون بخشي در ارتقاء كيفيت خدمات درماني با استفاده از تمامي توان همكاران آن مركز موفق و مؤيد باشيد . توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم .

اهم انتظارات اينجانب از جنابعالي به شرح ذيل مي باشد:

1-    مديريت و ارتقاء توانمندي پرسنل و پزشكان محترم در جهت ارائه خدمات درماني مطلوب و حفظ كرامت انساني همكاران و مراجعين

2-   تدوين برنامه عملياتي منطبق با سياست هاي اين معاونت همراه با پايش و گزارش عملكرد دوره اي

3-   استفاده حداكثري از توانمنديهاي مجمع خيرين سلامت، سازمانها و نهادهاي برون بخشي

4-    اولويت در پرداخت هاي پرسنل و پزشكان

5-   نظارت مؤثر بر كليه  فرآيندهاي  هزينه درآمد ، تداركات و تجهيزات مركز با رويكرد اقتصاد مقاومتي و كارشناسي امور در كميته هاي تخصصي و اعلام گزارش ماهيانه به اين معاونت

 

 

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.