برگزاري سمينار يك روزه كنكاشي در وسواس

hamidreza ariannezhad

1397-2-26


 سمینار یک روزه کنکاشی در وسواس (درمان های نوین از کلام تا سیناپس )باحضور معاون درمان دانشگاه ،نماینده تام الختیار رییس دانشگاه در پیشگیری ودرمان اعتیاد،رئیس انجمن روان پزشکان فارس وپرفسور نعمت الله جعفری استاد روان پزشکی دانشگاه پواتیه فرانسه در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

دکتر‌عبدالخالق کشاورزی معاون محترم درمان در افتتاحیه سمینار اذعان کردند: روان پزشکان و روان شناسان که با انسان به عنوان یک کل در ارتباط هستند کار بسیار مهمی انجام می دهند.  معاونت درمان با توجه به تمامی امکانات خود از درمان های نوین حتی در سطح تحقیقاتی حمایت می نماید.

دکتر رامین افشاری نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در پیشگیری ودرمان اعتیاد ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین اولین سخنران سیمنار بودندکه افزودند: به دلیل سیستم های آموزشی کشور ما واستفاده زبان انگلیسی کمتر با منابع فرانسوی آشنا هستیم و حضور اساتید ایرانی با مکاتب فرانسوی بویژه برای جوانان بسیار مغتنم است.

در این همایش پرفسور نعمت اله جعفری استاد روان پزشکی دانشگاه پواتیه فرانسه مقیاس های بررسی وسواس وارزیابی درمان را توضیح دادند و سپس بینش در وسواس وشیوه های بررسی آن را ارایه نمودند. ضمنا ایشان در خصوص وسواس مقاوم به درمان های دارویی وغیر دارویی مطالبی را مطرح و در ارتباط بین نشانه شناسی و انتخاب روش درمانی و میزان پاسخ به درمان و روشDBS  به عنوان مداخله ای اثر بخش در بیماران مقاوم به درمان با حاضرین بحث وتبادل نظر فرمودند.

سخنران بعدی دکتر علی رزمکن رئیس انجمن روان پزشکان فارس بودند که در رابطه با مداخلات سایکو سرجری اختلالات حرکتی ،پارکینسون و وسواس وتجربیات عملی خود مطالبی ارائه نمودند.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.