صدور حکم ابلاغ جناب آقاي صادق ساساني پور به عنوان سرپرست بيمارستان قائميه

hamidreza ariannezhad

1397-4-23


دکتر عبدالخالق کشاورزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی‌ آقاي صادق ساساني پور را به عنوان سرپرست بيمارستان قائميه منصوب نمودند.متن این حکم به شرح زیر می باشد :

جناب آقاي صادق ساساني پور

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

با سلام و ا حترام

نظــر بــه مراتب تعهد و شايستگي جنابعالي و با توجه به پيشنهاد رئيس محترم شبكه بهداشت و درمان منطقه قائميه به موجب اين حكم به عنوانسرپرست بيمارستان قائميه منصوب مي گرديد. تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امـور محـوله، برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي انجـام وظيفه نمائيد. اميدوارم با توكل به خداوند متعال و تعامل شايسته با مديران حوزه سلامت دانشگاه و همكاري سازنده برون بخشي در ارتقاء كيفيت خدمات درماني با استفاده از تمامي توان همكاران آن مركز موفق و مؤيد باشيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم انتظارات اينجانب از جنابعالي به شرح ذيل مي باشد:

1-      پيگيري جدي در راه اندازي بيمارستان .

2-      پيگيري در راه اندازي بخش همودياليز.

  3-مديريت و ارتقاء توانمندي پرسنل و پزشكان محترم در جهت ارائه خدمات درماني مطلوب و حفظ كرامت انساني همكاران و مراجعين

4-   تدوين برنامه عملياتي منطبق با سياست هاي اين معاونت همراه با پايش و گزارش عملكرد دوره اي

5-استفاده حداكثري از توانمنديهاي مجمع خيرين سلامت، سازمانها و نهادهاي برون بخشي

6- اولويت در پرداخت هاي پرسنل و پزشكان

7-   نظارت مؤثر بر كليه  فرآيندهاي  هزينه درآمد ، تداركات و تجهيزات مركز با رويكرد اقتصاد مقاومتي و كارشناسي امور در كميته هاي تخصصي و اعلام گزارش ماهيانه به اين معاونت

 

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.