صدور حکم ابلاغ خانم دكتر زهرا كاووسي به عنوان سرپرست بيمارستان حضرت علي اصغر«ع» شيراز

hamidreza ariannezhad

1397-5-7

دکتر عبدالخالق کشاورزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی‌  خانم دكتر زهرا كاووسي را به عنوان سرپرست بيمارستان حضرت علي اصغر«ع» شيراز  منصوب نمودند.متن این حکم به شرح زیر می باشد :

سركار خانم دكتر زهرا كاووسي عضو محترم هيئت علمي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

با سلام و ا حترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده سركار به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست  بيمارستان  حضرت علي اصغر«ع» شيرازمنصوب مي گرديد تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امور محوله، برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي انجام وظيفه نمائيد. اميدوارم با توكل به خداوند متعال و تعامل شايسته با معاونين و مديران ارشد دانشگاه و همكاري سازنده برون بخشي در ارتقاء كيفيت خدمات درماني با استفاده از تمامي توان همكاران آن مركز موفق و مؤيد باشيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم انتظارات از جنابعالي به شرح ذيل مي باشد:

1.    مديريت و ارتقاء توانمندي پرسنل و پزشكان محترم در جهت ارائه خدمات درماني مطلوب و حفظ كرامت انساني همكاران و مراجعين .

2.    ساماندهي اورژانس و بخش مسموميت ها بعنوان مركز ريفرال مسموميت هاي دانشگاه.

3.    توجه ويژه به اقتصاد درمان بيمارستان در جهت كاهش منطقي هزينه ها و مديريت درآمد ها و لحاظ نمودن اصول اقتصاد مقاومتي.

4.    تدوين برنامه عملياتي منطبق با سياست هاي دانشگاه همراه با پايش و گزارش عملكرد دوره اي.

5.    استفاده حداكثري از توانمنديهاي مجمع خيرين سلامت، سازمانها و نهادهاي برون بخشي.

6.    اولويت و شفافيت در پرداخت هاي پزشكان و پرسنل بيمارستان.

7.    حضور منظم و مستمر در محل دفتر رياست بيمارستان جهت پيگيري امور.

8.    تعامل با رئيس محترم دانشكده مديريت و اطلاع رساني در خصوص همكاري دانشجويان تحصيلات تكميلي در ارتقاء فرايندهاي مديريتي مركز.

 


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.