صدور حکم ابلاغ جناب آقاي دكتر فرشاد فلاحتي بعنوان مدير امور بيماريها و مراكز تشخيصي و درماني

hamidreza ariannezhad

1397-5-23

دکتر عبدالخالق کشاورزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی‌ آقاي دكتر فرشاد فلاحتي را به عنوان مدير امور بيماريها و مراكز تشخيصي و درماني منصوب نمودند.متن این حکم به شرح زیر می باشد :

جناب آقاي دكتر فرشاد فلاحتي پزشك محترم عمومي

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

 

با سلام  و احترام

نظر بـه مراتب تعهد و تجارب جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان مدير امور بيماريها و مراكز تشخيصي و  درماني  اين معاونت منصوب مي گرديد تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امور محوله برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي انجام وظيفه نمائيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم وظايف جنابعالي به شرح ذيل مي باشد:

1.هماهنگي جهت ارتقاى كيفى و كمى امور درمانى مراكز تحت  پوشش  دانشگاهي ،خصوصي ،خيريه با ساير حوزه هاي بالادستي  و پايين دستي بر اساس  برنامه هاي كشوري واستاني.

2.پيگيرى مسائل و مشكلات تشخيصى و درمانى موجود در استان و بررسى و ارائه راه حلهاى مناسب جهت رفع آنها.

3. پيگيري تسهيلات مورد نيازجهت اجرايي شدن طرحهاى كوتاه مدت و دراز مدت اصلاحي فعاليتهاى مراكز درمانى با توجه به امكانات هر يك از آنها به منظور ارائه خدمات درماني وتشخيصي مطلوب واستاندارد.

4. بررسى ضرورت گسترش واحدهاى تشخيصى و درمانى در استان اعم از دولتى و غير دولتى با توجه به امكانات ، نيازها و سياستهاى وزارت متبوع.

5. برنامه ريزي براي توسعه و تعالي خدمات باليني در خدمات تشخيصى درمانى ومديريت بيماريهاي غيرواگير و واگير وتوانبخشي درسطوح دو وسه نظام سطح بندي خدمات درماني.

6.تامين و توزيع نيرو هاي تخصصي پزشكي در مراكز درماني تابعه براساس سياستهاي دانشگاه  و وزارت متبوع.

7. كنترل به روزرساني وارتقاء نظام آمارى و اطلاعاتى در مورد كليه امور تشخيصى ودرمانى در سطح استان.

8.  ايجاد هماهنگى هاى درون بخشى و بين بخشى جهت ارتقاى سطح كيفى امور درمانى در سطح استان.

9.  بررسي تجزيه و تحليل نتايج نظام ثبت بيماريها وارائه راهكارهاي برون رفت از مشكلات.

10.  برنامه ريزي و هماهنگي لازم براي پذيرش بيماران خارجي در بيمارستانها و مراكز سرپايي.

11.  تهيه و ارسال گزارش عملكرد ماهيانه به اينجانب .

12.  نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بيماران خاص در مراكز خدمات درماني.

13.  همكاري و هماهنگي با واحدهاي فراهم آوري اعضا.

14.  ارتباط مستمر با روسا و مديران بيمارستانها در جهت رفع مشكلات مربوطه.

15.  ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها وزارت متبوع و ساير مراجع ذيصلاح درون بخشي وبرون بخشي مرتبط.

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.