صدور حکم ابلاغ آقاي دكتر رامین افشاري به عنوان سرپرست بيمارستان اعصاب و روان استاد محرري

hamidreza ariannezhad

1397-7-11


دكتر عبدالخالق كشاورزي معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی آقای دکتر رامین افشاری را به عنوان سرپرست بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری منصوب نمودند . متن این حکم به شرح زیر می باشد :‌

جناب آقاي دكتر رامين افشاري متخصص محترم اعصاب و روان

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

 با سلام و ا حترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست  بيمارستان  اعصاب و روان  استاد محرري منصوب مي گرديد تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امور محوله، برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي انجام وظيفه نمائيد. اميدوارم با توكل به خداوند متعال و تعامل شايسته با معاونين و مديران ارشد دانشگاه و همكاري سازنده برون بخشي در ارتقاء كيفيت خدمات درماني با استفاده از تمامي توان همكاران آن مركز موفق و مؤيد باشيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم انتظارات از جنابعالي به شرح ذيل مي باشد:

1.    مديريت و ارتقاء توانمندي پرسنل و پزشكان محترم در جهت ارائه خدمات درماني مطلوب و حفظ كرامت انساني همكاران و مراجعين .

2.    ساماندهي خاص اورژانس بيمارستاني با نگاه ويژه به بخش هاي پشتيبان.

3.    توجه ويژه به اقتصاد درمان بيمارستان در جهت كاهش منطقي هزينه ها و مديريت درآمد ها و لحاظ نمودن اصول اقتصاد مقاومتي.

4.    تدوين برنامه عملياتي منطبق با سياست هاي دانشگاه همراه با پايش و گزارش عملكرد دوره اي.

5.    استفاده حداكثري از توانمنديهاي مجمع خيرين سلامت، سازمانها و نهادهاي برون بخشي.

6.    اولويت و شفافيت در پرداخت هاي پزشكان و پرسنل بيمارستان.

7.    حضور منظم و مستمر در محل دفتر رياست بيمارستان جهت پيگيري امور.

 

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.