دبير كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي از تعطيلي و پلمپ مكان دندان سازی فاقد مجوز در شيراز خبر داد.

hamidreza ariannezhad

1397-7-11


دكتر عبدالخالق کشاورزی،نماينده وزير بهداشت در كميسيون ماده11 تعزيرات حكومتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اين خصوص افزود : در پي گزارشات واصله مبني بر فعاليت غير مجاز فردي در مطب که اقدام به ارائه خدمات دندان سازی به بيماران مي نماييد .موضوع در كميسيون ماده 11 مطرح كه پرونده به مراجع قضایی ارجاع وبا اخذ مجوز مكان مذكور پلمپ وشخص خاطي جهت اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي گرديد.

ضمنا ايشان از مردم در خواست نمودند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با تلفن 1819 كه به صورت شبانه روزي در اختيار همشهريان مي باشد تماس حاصل نمايند.

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.