صدور حکم ابلاغ آقاي دكتر منصور آقا هادي به عنوان سرپرست واحد امور پزشكان

hamidreza ariannezhad

1397-9-6

دكتر عبدالخالق كشاورزي معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی آقاي دكتر منصور آقا هادي را به عنوان سرپرست واحد امور پزشكان منصوب نمودند . متن این حکم به شرح زیر می باشد :‌


جناب آقاي دكتر منصور آقا هادي پزشك محترم عمومي

 

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

 

با سلام و ا حترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالي و پيشنهاد مدير محترم امور بيماريها و مراكز تشخيصي و درماني به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست واحد امور پزشكان  اين معاونت منصوب مي گرديد تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امور محوله برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي زير نظر مديريت مربوطه انجام وظيفه نمائيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم وظايف جنابعالي به شرح ذيل مي باشد.

1-نيازسنجي مراكز درماني تابعه به پزشك با لحاظ نمودن برنامه سطح بندي درمان .

2-پيگيري امور رفاهي پزشكان مشمول تعهدات موظف با هماهنگي مديريت امور بيمارستاني.

3-پايش و ارزيابي عملكرد پزشكان مشمول تعهدات موظف در مراكز تابعه.  

4-تهيه سامانه اطلاعات عملكردي پزشكان استخدامي و متعهد خدمت تا پايان آذر ماه.

5-تهيه بانك اطلاعاتي پزشكان عمومي و متخصصين استخدامي – ضريب كا و طرح و مشاركتي تا پايان آذر ماه.

6-تدوين برنامه توزيع مناسب متخصصين با هماهنگي روساي شبكه ، بيمارستان ها و معاونين درمان قطب.

7-نظارت بر تكميل سامانه هاي مقيمي – ماندگاري و انجام پرداخت بر اساس مستندات موجود.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.