صدور حکم ابلاغ سركار خانم دكتر ندا خليلي آزاد به عنوان سرپرست اداره درمان بيماريها

hamidreza ariannezhad

1397-9-6

دكتر عبدالخالق كشاورزي معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی خانم دكتر ندا خليلي آزاد به عنوان سرپرست اداره درمان بيماريها  منصوب نمودند . متن این حکم به شرح زیر می باشد :‌


سركار خانم دكتر ندا خليلي آزاد پزشك محترم عمومي

 

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

 

با سلام و ا حترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب سركارعالي و پيشهاد مدير محترم امور بيماريها و مراكز تشخيصي و درماني  به موجب اين ابلاغ به عنوان  سرپرست اداره درمان بيماريهاي اين معاونت  منصوب مي گرديد تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امور محوله برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي زير نظر مديريت مربوطه انجام وظيفه نمائيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم وظايف سركار به شرح ذيل مي باشد.

1-ساماندهي امور بيماريهاي غيرواگير و  ارتقاء فرايند موجود

2-تدوين برنامه هاي هماهنگ و مشترك با معاونت محترم بهداشتي در زمينه كنترل ديابت ،درمان عوارض  با ساماندهي كلينيك هاي د يابت استان فارس.

3-اجراي برنامه پرونده الكترونيك بيماران ديابتي.

4-تدوين برنامه هاي هماهنگ و مشترك  با معاونت محترم بهداشتي در زمينه سرطان

5-توجه به امور بيماران اعصاب و روان و گسترش خدمات مشاوره اي و بيمارستاني و لزوم برنامه هاي كنترل خودكشي

6-نظارت بر درمان بيماران معتاد به مواد مخدر.

7-ارتقاء امور توانبخشي، بخصوص گسترش خدمت به معلولين و اقشار ضعيف جامعه و ارائه برنامه پيشنهادي

8-ساماندهي توزيع پزشكان عمومي و متخصص در بيمارستانها .

9-پيگيري امور رفاهي پزشكان مشمول تعهدات موظف و انجام بازديدهاي محيطي مستمر.

10-هماهنگي در تدوين گايدلانهاي باليني با كميته تجويز مصرف منطقي و نظارت بر اجراي مصوبات كميته ها

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.