صدور حکم ابلاغ آقاي مهندس محمد امين كشاورز بعنوان رئيس دفتر معاونت درمان

hamidreza ariannezhad

1397-9-12

دكتر عبدالخالق كشاورزي معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی آقاي مهندس محمد امين كشاورز ‌را بعنوان رئيس دفتر معاونت درمان منصوب نمودند . متن این حکم به شرح زیر می باشد :‌

جناب آقاي مهندس محمد امين كشاورز كارشناس محترم تجهيزات پزشكي

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

   

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالي ، به مـوجب ايـن ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان رئيس دفتر معاونت درمان منصوب مي گرديد تا با استعانت از الطاف الهي و هماهنگي لازم با اينجانب و مديران محترم معاونت در انجام امور موفق و مؤيد باشيد.

اهم وظايف شما به شرح ذيل مي باشد:

1-   تهيه برنامه عملياتي دفتر با هماهنگي مديران محترم ارشد

2-  ساماندهي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه دفتر با تهيه گزارشات مستند هفتگي

3- ارائه برنامه در جهت استفاده بهينه از نيروهاي موجود با دريافت برنامه منظم هفتگي نامبردگان

4-  راند منظم روزانه حوزه هاي تحت نظارت و ارائه گزارش

5-  توجه ويژه به آراستگي محيط كار واحدهاي تابعه

6- تأكيد بر خوشرويي و تكريم واقعي ارباب رجوع در واحدهاي تابعه و پاسخ دهي سريع به مراجعين و ارائه گزارش هفتگي

7- تأكيد بر رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي در واحدهاي تابعه

8- كنترل منظم اجراي مكاتبات ارجاعي از معاونت درمان به واحدهاي ستادي و محيطي با تهيه پوشه پيگيري معاونت و گزارش موارد عدم اجراي دستورات

9-  تهيه بروشورهاي حاوي آموزه هاي ديني و اصول مديريتي بصورت هفتگي و ارائه به واحدهاي تابعه معاونت با هماهنگي روابط عمومي و واحد فرهنگي

10-رعايت عدالت در برنامه كاري و دريافتي پرسنل واحدهاي تابعه معاونت براساس تعهد و تلاش نامبردگان


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.