صدور حکم ابلاغ آقاي سيد روح اله موسوي با حفظ سمت به عنوان سرپرست بيمارستان قمر بني هاشم «ع» شهر بيضا

hamidreza ariannezhad

1397-12-21

جناب آقای دکتر عبدالخالق کشاورزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی حکمی آقاي سيد روح اله موسوي با حفظ سمت به عنوان سرپرست بيمارستان قمر بني هاشم «ع» شهر بيضا منصوب نمودند.متن این حکم به شرح زیر می باشد :


جناب آقاي سيد روح اله موسوي رئيس محترم شبكه بهداشت و درمان بيضاء

 

گزيده اي از نامه حضرت اميرالمومنين علي«ع» به مالك اشتر:

اي مالك! بدان مردم به كارهاي تو همانگونه نظر مي كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مي گفتي.

 با سلام و ا حترام

نظــر بــه مراتب تعهد و شايستگي جنابعالي به موجب اين حكم و با حفظ سمت به عنوان سرپرست بيمارستان قمر بني هاشم (ع) شهر بيضاءمنصوب مي گرديد. تا با استعانت از الطاف الهي و حسن تدبير در انجام امـور محـوله، برابر ضوابط و مقررات قانوني و شرعي انجـام وظيفه نمائيد. اميدوارم با توكل به خداوند متعال و تعامل شايسته با مديران حوزه سلامت دانشگاه و همكاري سازنده برون بخشي در ارتقاء كيفيت خدمات درماني با استفاده از تمامي توان همكاران آن مركز موفق و مؤيد باشيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

اهم انتظارات اينجانب از جنابعالي به شرح ذيل مي باشد:

1-    مديريت و ارتقاء توانمندي پرسنل و پزشكان محترم در جهت ارائه خدمات درماني مطلوب و حفظ كرامت انساني همكاران و مراجعين.

2-   تدوين برنامه عملياتي منطبق با سياست هاي اين معاونت همراه با پايش و گزارش عملكرد دوره اي.

3-   استفاده حداكثري از توانمنديهاي مجمع خيرين سلامت، سازمانها و نهادهاي برون بخشي.

4-    اولويت در پرداخت هاي پرسنل و پزشكان.

5-   نظارت مؤثر بر كليه  فرآيندهاي  هزينه درآمد، تداركات و تجهيزات مركز با رويكرد اقتصاد مقاومتي و كارشناسي امور در كميته هاي تخصصي و اعلام گزارش ماهيانه به اين معاونت.

6-رعايت اصول و سلسله مراتب اداري و وقت گذاري مناسب در پيگيري امور اداري.

7-به كارگيري حداكثر توانمندي مجموعه تحت مديريت در جهت ارتقاء شاخص هاي درماني.


 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.