برنامه پويش ملي سرطان

hamidreza ariannezhad

1396-10-4

مقوله كنترل وپيشگيري سرطان از ا ولويتهاي مهم حوزه سلامت است كه جهت اجراي اقدامات اثر بخش نيازمند عزم واراده ملي وهمگاني است و همانند سالهاي گذشته درحوزه درمان اين امرمورد توجه مسئولين وكاركنان قرار گرفته است.

پوستر برنامه پویش ملی مبارزه با سرطان

پاورپوینت برنامه پویش ملی مبارزه با سرطان

 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.