ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان.با عنایت به لزوم جمع آوری اطلاعات پزشکان درمانگاه آن مرکز ، خواهشمنداست دستور فرمائید کارشناسان نظارت بر درمان شبکه پس از دانلود فرم اکسل پیوست و تکمیل آن تا پنجم هر ماه ، از طریق همین فرم ارسال نمایند .
نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.