دسترسی سریع

اداره امور آزمايشگاههاي استان فارس
معرفي اداره :
اداره امور آزمايشگاههاي استان فارس زيرمجموعه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيرازبوده و تعداد 367 آزمايشگاه تشخيص طبي استان را تحت پوشش نظارتي دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي مي باشد كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد. 
 1   توسعه خدمات آزمايشگاهي در تمامي زمينه ها
 2  سهولت دسترسي به خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه
 3  ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق اجراي الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت
 4   پشتيباني و مشاوره و اداره امور آزمايشگاهها
شرح وظايف :
وظيفه اصلي اداره امور آزمايشگاه ها نظارت بر كليه امور جاري آزمايشگاه ها مي باشد . علاوه برنظارت اهم فعاليت هاي اداره به شرح زير مي باشد.
 1  برنامه ريزي و انجام نظارت هاي مستمر و مميزي جهت اعتبار بخشي
 2  رسيدگي به تخلفات آزمايشگاه ها و پي گيري موارد مطروحه
 3  رسيدگي به شكايات مطروحه از طرف پزشكان ، بيماران از نظر رعايت آئين نامه ها و تعرفه ها
 4  صدور پروانه تاسيس و مسئول فني و تمديد آنها
 5  فعاليت هاي آموزشي از جمله برگزاري دوره هاي بازآموزي و كنفرانسهاي علمي
6   همكاري و مشاوره در جهت خريدهاي آزمايشگاهي
7   رسيدگي به امور پرسنلي اعم از طرحي و رسمي و نقل و انتقالات و ...
8   همكاري در اجراي شرح وظايف آزمايشگاه مرجع استان

 

لینکهای مهم
تبلیغات
تماس با مسئولین
بازدیدکنندگان : 214755
اوقات شرعی

بیشتر بدانیم
كخ

Robert Koch, in full Robert Heinrich Hermann Koch   (born Dec. 11, 1843, Clausthal, Hannover [now Clausthal-Zellerfeld, Ger.]—died May 27, 1910, Baden-Baden, Ger.), German physician and one of the founders of bacteriology. He discovered the anthrax disease cycle (1876) and the bacteria responsible for tuberculosis (1882) and cholera (1883). For his discoveries in regard to tuberculosis, he received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1905.

روبرت کخ ، نام کامل روبرت هنریش هرمان کخ (تولد 11 دسامبر 1843 ، کلوستل-هانوفر{در حال حاظر کلوستل-زلرفلد،آلمان}-وفات در 27 می  1910 ، بادن-بادن ،آلمان): پزشک آلمانی و یکی از بنیانگذاران باکتریولوژی .او سیکل بیماری سیاه زخم (1876) و همچنین باکتری عامل سل (1882) و وبا (1883) را کشف کرد.به خاطر کشفیاتش بالاخص در زمینه سل، او جایزه نوبل فیزیولوژی / پزشکی سال 1905 را دریافت نمود.

برگرفته شده از دانشنامه بریتانیکا