دسترسی سریع

لیست آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاههای تشخیص طبی دولتی شیراز به تفکیک بیمارستان

بیمارستان و مراکز آموزشی درمانی شیراز

مرکز آموزشی درمانی اعصاب و روان محرری

آزمایشگاه رفرانس

مرکز آموزشی درمانی حافظ

مرکز آموزشی درمانی نمازی

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

مرکز آموزشی درمانی فقیهی

مرکز آموزشی درمانی خلیلی

مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)

مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب

مرکز آموزشی درمانی آنکولوژی امیر

بیمارستان  شهید رجایی

مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

بیمارستان مسلمین

مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

بیمارستان قطب الدین

بیمارستان شهید بهشتی

 

لیست آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاههای درمانگاههای دولتی شیراز

درمانگاه شهید مطهری

درمانگاه نادر کاظمی

درمانگاه اعتماد کسائیان

درمانگاه بقیه الله

درمانگاه شرکت نفت

درمانگاه محمد رسول الله

 

لیست آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاههای تشخیص طبی دولتی شهرستان به تفکیک بیمارستان

بیمارستان و مراکز آموزشی درمانی شهرستان

بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان

بیمارستان ولیعصر (عج) ارسنجان

بیمارستان شهدای سروستان

بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان

بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند

بیمارستان بعثت اشکنان

بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروز آباد

بیمارستان ولیعصر (ع) اقلید

بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیروکارزین

بیمارستان امام خمینی (ره) آباده

بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون

بیمارستان ولیعصر (عج) بوانات

بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت

 فاطمه الزهرا (س) پاسارگاد

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

بیمارستان جواد الائمه (ع) خرامه

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

بیمارستان ولیعصر (عج) خرم بید

بیمارستان ولی عصر (عج) نورآباد ممسنی

بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج

بیمارستان شهداء نی ریز

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب

 

 

لینکهای مهم
تبلیغات
تماس با مسئولین
بازدیدکنندگان : 214752
اوقات شرعی

بیشتر بدانیم
پاستور

Louis Pasteur,  (born December 27, 1822, Dole, France—died September 28, 1895, Saint-Cloud), French chemist and microbiologist who was one of the most important founders of medical microbiology. Pasteur’s contributions to science,technology, and medicine are nearly without precedent. He pioneered the study of molecular asymmetry; discovered that microorganisms cause fermentation and disease; originated the process of pasteurization; saved the beerwine, and silkindustries in France; and developed vaccines against anthrax and rabies.

Pasteur’s academic positions were numerous, and his scientific accomplishments earned him France’s highest decoration, the Legion of Honour, as well as election to the Académie des Sciences and many other distinctions. Today there are some 30 institutes and an impressive number of hospitals, schools, buildings, and streets that bear his name—a set of honours bestowed on few scientists.

  

لویی پاستور(تولد 27 دسامبر 1822، شهر دل ، فرانسه - وفات 28 سپتامبر 1895، سنت کلود):شیمیدان و میکروبیلوژیست فرانسوی که یکی از مهمترین بنیانگذاران میکروبشناسی پزشکی بود.کمک های پاستور به علم ، تکنولوژی و پزشکی تقریبا بی سابقه است. او پیشگام مطالعه عدم تقارن مولکولی است، کشف کرد که میکروارگانیسم ها عامل تخمیر و بیماری ها می باشند، فرآیند پاستوریزاسیون را پایه گذاری کرد، صنایع تخمیری و ابریشم سازی فرانسه را نجات داد و تولید واکسن برعلیه سیاه زخم و هاری را توسعه بخشید.

جایگاههای آکادمیک پاستور فراوان بود و دستاوردهای علمی او بالاترین مدال فرانسه the Legion of Honour ، انتخاب در  Académie des Sciences و افتخارات بیشمار دیگری را برای او به ارمغان آورد. امروزه در حدود 30 موسسه و تعداد قابل توجهی بیمارستان، مدرسه، ساختمان و خیابان  که نام او را بر خود دارند وجود دارد(افتخاراتی که به تعداد اندکی از دانشمندان تعلق گرفته است).

برگرفته شده از دانشنامه بریتانیکا