دسترسی سریع
 چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۴۷ 

فرم ثبت آمار تست های ارسالی در طرح تحول نظام سلامت

همکار گرامی لطفا فایل ثبت آمار تست های ارسالی در طرح تحول نظام سلامت را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل کامل آن در قسمت پیوست بارگذاری کرده و دکمه ارسال را کلیک نمایید.لازم به ذکر است تکمیل تمامی فیلد ها الزامی میباشد و فایل پیوست را فقط در فرمت 2003-97 ذخیره نمایید

لینکهای مهم
تبلیغات
تماس با مسئولین
بازدیدکنندگان : 214722
اوقات شرعی

بیشتر بدانیم
پاستور

Louis Pasteur,  (born December 27, 1822, Dole, France—died September 28, 1895, Saint-Cloud), French chemist and microbiologist who was one of the most important founders of medical microbiology. Pasteur’s contributions to science,technology, and medicine are nearly without precedent. He pioneered the study of molecular asymmetry; discovered that microorganisms cause fermentation and disease; originated the process of pasteurization; saved the beerwine, and silkindustries in France; and developed vaccines against anthrax and rabies.

Pasteur’s academic positions were numerous, and his scientific accomplishments earned him France’s highest decoration, the Legion of Honour, as well as election to the Académie des Sciences and many other distinctions. Today there are some 30 institutes and an impressive number of hospitals, schools, buildings, and streets that bear his name—a set of honours bestowed on few scientists.

  

لویی پاستور(تولد 27 دسامبر 1822، شهر دل ، فرانسه - وفات 28 سپتامبر 1895، سنت کلود):شیمیدان و میکروبیلوژیست فرانسوی که یکی از مهمترین بنیانگذاران میکروبشناسی پزشکی بود.کمک های پاستور به علم ، تکنولوژی و پزشکی تقریبا بی سابقه است. او پیشگام مطالعه عدم تقارن مولکولی است، کشف کرد که میکروارگانیسم ها عامل تخمیر و بیماری ها می باشند، فرآیند پاستوریزاسیون را پایه گذاری کرد، صنایع تخمیری و ابریشم سازی فرانسه را نجات داد و تولید واکسن برعلیه سیاه زخم و هاری را توسعه بخشید.

جایگاههای آکادمیک پاستور فراوان بود و دستاوردهای علمی او بالاترین مدال فرانسه the Legion of Honour ، انتخاب در  Académie des Sciences و افتخارات بیشمار دیگری را برای او به ارمغان آورد. امروزه در حدود 30 موسسه و تعداد قابل توجهی بیمارستان، مدرسه، ساختمان و خیابان  که نام او را بر خود دارند وجود دارد(افتخاراتی که به تعداد اندکی از دانشمندان تعلق گرفته است).

برگرفته شده از دانشنامه بریتانیکا