آقاي دكتر عبدالمحمد محقق رئيس اداره ارزيابي و صدور پروانه هاي موسسات درماني دانشگاه در خصوص نرم افزار صدور پروانه ها گفت: نرم افزار صدور پروانه ها با هدف ایجاد بستر دولت الکترونیک و اتوماسیون سازمانی درجهت افزایش رضایتمندی مراجعین اداره صدور پروانه ها با همکاری شرکت نسل آینده راهکارها طراحی و پیاده سازی گردیده است.طراحی و پیاده سازی این نرم افزار از سال 1390 آغاز گردید و در سال 1391 به صورت محدود آغاز به کار نمود و در سال 1392 امکانات آن تکمیل گردید. این نرم افزار به صورت کلی دارای دو بخش عمده ارائه خدمات آنلاین به مراجعین و سیستم اتوماسیون سازمانی جهت مکانیزه کردن عمده فعالیت های اداره صدور پروانه ها و شبکه های بهداشت و درمان است.

در اين راستا روز دوشنبه مورخ 94/6/9با حضور آقاي دكتر سيد محمد حسين ميردهقان مدير كل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان اين پروژه بصورت كشوري شروع بكار نمود.

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جستجو
اوقات شرعی

clock