معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز، یكی از هشت معاونت دانشگاه است كه زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می كند. معاونت درمان، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه درمان دانشگاه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های درمانی دانشگاه و پشتیبانی از حوزه های مختلف خدمات دهی بیمارستانی شامل حوزه های : صدور پروانه ها ، نظارت بر امور رادیولوژی ، نظارت بر امور آزمایشگاه ها ، نظارت بر دندانپزشکان و فرآیند های دندانپزشکی، نظارت و اعتبار بخشی ، پایش مراقبت های درمانی ، اورژانس ، توسعه و برنامه ریزی ، رسیدگی به تخلفات تعزیراتی،شورای پزشکی ، بیماری های غیر واگیر و ... ، از جمله فعالیت های این معاونت می باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-21 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ