مدیریت امور بیمارستان و تعالی خدمات بالینی معاونت درمانسوابق مدیریتی :


شماره تماس: 32331549071

 

 

مدیر اداری مالی و سرپرست مدیریت نظارت و ارزشیابی و صدور پروانه های معاونت درمان

دکتر حسین درویشی بهلولی
دکتر پزشکی حرفه ای
سوابق مدیریتی :

رییس مرکز بهداشتی درمانی سده اقلید

رییس مرکز بهداشت شهرستان  اقلید

رییس شبکه بهداشت شهرستان  اقلید

رییس اداره امور بیماریهای خاص

شماره تماس : 0713231549 

 مدیر نظارت ،اعتبار بخشی و صدور پروانه ها 

دکتر قاسم ایزذی
دکتر پزشکی حرفه ای
سوابق مدیریتی :
رئیس مرکز بهداشتی درمانی توچری شهرستان بوانات

رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) شهرستان بوانات

مسئول علمی اورژانس بیمارستان ولیعصر (ع) شهرستان بوانات

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث استان فارس

رئیس شورای پزشکی

قائم مقام مدیر نظارت و اعتباربخشی و رئیس مرکز پایش مراقبتهای درمانی

شماره تماس :0713231549
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-23 18:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ