ساختار واحد
نظر سنجی
بنظر شما كداميك از مطالب سايت مفيدتر مي باشد؟
 
بازدیدکنندگان : 166900

یکی از وظایف نظام HTA ، شناسائی و ارزیابی تکنولوژی های جدید و نوپدید  horizon   scanningاست. واژه ی horizon scanning در متون فارسی با عنوان افق یابی یا افق نگاری ترجمه شده است که عبارتست از تحلیل دقیق یک موضوع راجع به زمینه ای خاص که شامل مشاهده، ارزیابی، پایش و تشریح منظم از محیط است و هدف آن رسیدن به تصمیمات مبتنی بر شواهد است

. افق نگاری، ابزار سیاسیِ ارزیابی سیستماتیک از تهدیدها و فرصت ها با تاکید بر تکنولوژی های جدید است و در راستای رسیدن به استانداردهای HTA می باشد که به طور مستند، برنامه ریزان و سیاستگذاران را برای رسیدن به ارزیابی دقیق هزینه ای قبل از ارائه به سیستم سلامت راهنمایی می کند. این امر به بهینه کردن تخصیص بودجه منجر می شود. که به طور سیستماتیک اطلاعات را در گستره ی وسیعی راجع به مباحث محیطی، تکنولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سازمان جمع می کند .

» افق نگاری «به این معنی است که متولیان سلامت، مقداری دور اندیشانه تر و بعیدتر از چیزی که الآن در کشور اتفاق افتاده، ببینند یعنی یک ارزیابی و بررسی کاملاً نظام مند است که مزایای بالقوه، خطرات و فرصت هایی را که یک فن آوری در آینده ایجاد می کند، وبرنامه ریزی مناسب برای آنها را در برمی گیرد.

اهداف افق یابی فناوری های سلامت :

·        شناسایی تکنولوژی های جدید که کاربرد عظیمی در بخش سلامت دارند.

·        کمک به کنترل HTA

·        تطبیق منطقی و استفاده از تکنولوژی های جدید

·        ارزیابی حوزه تغییر تکنولوژی

·        برنامه ریزی بلند مدت و پیش بینی نیازهای آتی

·        در تطبیق تکنولوژی های جدید و نوظهور می تواند اطلاعات دقیقی راجع به تغییردر تکنولوژی های جدید را مطرح کند.

كتاب هاي افق يابي فناوري هاي سلامت :

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تماس با مسئولین
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 22 مهمان آنلاین داریم