ساختار واحد
نظر سنجی
بنظر شما كداميك از مطالب سايت مفيدتر مي باشد؟
 
بازدیدکنندگان : 166766
ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی سال1394 
تصویب نامه هیئت محترم دولت در خصوص تعرفه های بخش دولتی سال 1394
تصویب نامه هیئت محترم دولت در خصوص تعرفه های بخش خصوصی سال 1394

تعرفه اعمال گلوبال شایع در سال 1394

اصلاحیه اعمال گلوبال شایع در سال 1394

تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش دولتی در سال 1394

تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش خصوصی در سال 1394

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه های پایه سال 1394

دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشگاهی (مولکولی و ژنتیک) در بخش سرپایی سال 1394

ضوابط و نحوه رسیدگی به اسناد آزمایشگاهی سال 1394

ضوابط یکسان قیمت گذاری دارویی سازمان های بیمه گر پایه سال 1394

ضوابط رسیدگی به اسناد دارویی سال 1394

دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد پرتوپزشکی سال 1394

دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد پزشکان سال 1394

تجهیزات پزشکی سال 1394

اقلام تجهیزات پزشکی سال 1394

ابلاغ اصلاحیه یکپارچه سازی رویه سازمان های بیمه گر در رسیدگی به اسناد

تعهدات سازمان های بیمه گر در تعویض مفصل

اصلاح تبصره جزء (الف) بند 1 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

انجام سونوگرافی توسط متخصص پریناتولوژیست

تعرفه آمبولانس سال 1394

تعرفه خدمات انتقال خونلینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تماس با مسئولین
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 9 مهمان آنلاین داریم