ساختار واحد
نظر سنجی
بنظر شما كداميك از مطالب سايت مفيدتر مي باشد؟
 
بازدیدکنندگان : 166794
 
3d 17
1- ابلاغ تعرفه های اعلام شده از سوی وزارتخانه به مراکز تابعه دولتی دانشگاهی.
2- نظارت براجرای تعرفه های مصوب دولتی درکلیه واحدهای تابعه از جمله نیروهای نظامی ، سازمانهای تامین اجتماعیی (نظارت درطی بازدید از مراکز مذکور).
3- نظارت برحسن اجرای تعرفه های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی که مورد تائید دولت باشد که هرمراکز درمانی خصوصی.
4- کارشناسی موراد ارجاعی از شکایات مردمی درزمینه اجرای تعرفه ها دربخش دولتی و خصوص.
5- قیمت گذاری خدمات پزشکی و پیراپزشکی فاقد تعرفه از طریق کمیته قیمت گذاری تفویض اختیارشده از سوی هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه درمواردی که خدمت مورد نظر فاقد تعرفه مشخص باشد.
 
 
لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تماس با مسئولین
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 11 مهمان آنلاین داریم