بازدیدکنندگان : 121210
صفحه اصلی معرفی واحد

اداره تجهيزات پزشكي در سال    1378 تحت نظارت معاونت درمان  به منظور اقدامات ذيل افتتاح گرديد :

نظارت مستمر بر تامين و توزيع وسايل و تجهيزات پزشکي  غير مصرفي مورد نياز مراکز درماني تابعه اعم از توليد داخل و وارداتي.

 ·        نظارت مستمر بر توليد کنندگان و توزيع کنند گان ملزومات پزشکي در سطح ا ستان در جهت کيفيت و اجراي مصوبات وزارت متبوع.
·        ارزشيابي مستمر بيمارستانهاي استان به منظور حفظ و ارتقاي تجهيزات پزشکي موجود و با هدف استاندارد سازي تجهيزات مورد نياز آن مرکز.
·        ارائه مشاوره به مراکز درماني تابعه و واحدهاي تحقيقاتي دانشگاه در خصوص انجام خريدهاي تجهيزات پزشکي که اين مشاوره ها شامل اطلاعاتي مربوط به شرکتهاي سازنده ، کمپانيهاي خارجي ، توليد کنندها، وارد کنند ها و تاييد يه هاي ملي وبين المللي لازم در هنگام انتخاب خريد از نمايندگي هاي مجازو انحصاري خواهد بود.
·        اولويت بندي واخذ پروفرما جهت تجهيزات پزشکي مورد نياز مراکز بر اساس سهميه ارزي دانشگاه.
·        انجام پيگيريهاي لازم به منظور اخذ حواله کالاهاي تخصيص يافته به مراکز تابعه و تحويل و توزيع دستگاههاي حواله اي.
·        برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آموزشي جهت کاربران دستگاهها و تجهيزات پزشکي.
·        خريد ونگهداري و ذخيره سازي تجهيزات پزشکي مورد نياز ، جهت رفع نياز فوري مراکز در مواقع خاص و حوادث غيرمترقبه.
·        سياست گذاري جهت خريد تجهيزات پزشکي با تکنولوژي بالا بر اساس نظام سطح بندي مراکز تابعه.
·        همکاري در جهت برگزاري نمايشگاهها وسمينارهاي مربوط با تجهيزات پزشکي.
·        خريداري و پيگيري تامين قطعات يدکي دستگاههاي پزشکي مراکز تابعه.
·        نظارت مستمر بر سرويس ونگهداري و تعمير دستگاهها وتجهيزات پزشکي مراکز تابعه.
·        بررسي نياز هاي واقعي واولويت بندي بر اساس آن
·        مقايسه و تطبيق در خواستها و دستگاههاي موجودو ارسالي از طرف شركتها
·        ايجاد بانك اطلاعاتي جامع تجهيزات پزشكي ونظارت بر نحوه عملكرد آن
·        جمع آوري كليه قراردادهای منعقد با شركتهاي تجهيزات پزشكي و پيگيري نحوه انجام مفاد قرار داد ها توسط شركتها
·        بررسي ونظارت بر نحوه نصب و راه اندازي دستگاهها
·        نظارت بر نحوه آموزش صحيح وكامل دستگاهها و ارائهCDوجزوات آموزشي
·        نظارت بر انجام دقيق دوره هاي نگهداشت دستگاهها طبق جدول زمانبندي
·        بررسي لوازم مصرفي و يدكي مورد نياز تجهيزات و پيش بيني جهت تامين به موقع آنها
·        نظارت بر انجام صحيح خدمات پس از فروش شركتهاي تجهيزات پزشكي
·        کارشناسي و بررسي وضعيت تعميرات دستگاهها توسط شرکتهاي مختلف و نمايندگي کمپانيهاي سازنده تجهيزات پزشکي در مراکز تابعه از نظر کيفيت و قيمت

      مسئولين اداره تجهيزات پزشكي از تاسيس اداره تا كنون:

  آقاي دكتر علي پيله ور

  آقای دکتر سعیدرضا رحمدار

  آقاي دكتر محمد علي قادري

  آقاي دكتر منصور رحيمي

  آقاي دكتر سالار رحيمي

  آقاي دكتر سيد ابوالفضل هاشمي

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی