بازدیدکنندگان : 121202
صفحه اصلی معرفی واحد واحدهای زیرمجموعه بخش فنی

این بخش شامل دو زیرمجموعه کنترل کیفی خرید و تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه می باشد.

کنترل کیفی خرید :

كنترل كيفي خريدهاي ريالي  مراكز تابعه دانشگاه بر اساس ضوابط زیرصورت میگیرد :

·        عملكرد شركت فروشنده در مراكز مختلف دانشگاه

·        كاركرد  دستگاه پيشنهادي در مراكز مختلف دانشگاه

·        دارا بودن مجوز اداره كل تجهيزات پزشكي براي توليدات داخلي

·        دارا بودن مجوز نمايندگي شركت فروشنده از كمپاني سازنده خارجي

·        انعطاف پذيري شركت فروشنده در خصوص نحوه همكاري با مراكز دولتي و دانشگاهي

·        تطبيق نياز مركز درخواست كننده با مشخصات فني دستگاه پيشنهادي

·        مقايسه پارامترهاي فني و عملكردي هر دستگاه با دستگاه ديگر

·        دريافت فرم درخواست خريد و كنترل آن از نظر تكميل بودن مدارك

·        بررسي پيش فاكتورهاي ارائه شده بر اساس معيارهاي فوق

·        ارجاع به مسئول دفتر اداره جهت انجام اقدامات لازم

 

تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه :

این واحد مسوولیت   استفاده بهینه و افزایش طول عمر و هم چنین کاهش زمان خواب  تجهیزات پزشکی را به عهده دارد. اهم وظایف این واحد عبارتند از:

·        تنظيم و بازبيني مفاد قراردادهاي سرويس و نگهداري

·        نيازسنجي از مراكز درماني جهت انعقاد قرارداد سرويس و نگهداري

·        پيگيري اخذ قراردادهاي پيشنهادي شركتهاي طرف قرارداد

·        بررسي مفاد قيمت قرارداد و ارسال به مديريت خدمات پشتيباني جهت انعقاد

·        پيگيري ، نصب و راه اندازي و آموزش اوليه در خصوص تجهيزات پزشكي خريداري شده

·        بررسي فاكتورهاي تائيدي و امضاي فرم هاي 3 نسخه اي تعميرات

·        نظارت بر حسن انجام كار شركت هاي داراي قرارداد سرويس و نگهداري

·        پيگيري و مكاتبه جهت پرداخت به موقع هزينه قراردادهاي سرويس و نگهداري با حسابداري معاونت درمان

·        مكاتبه و پيگيري در خصوص پرداخت قرارداد سرويس و نگهداري از طريق مراكز درماني

·    تهيه و تنظيم صورتحساب دستگاههاي تحت قرارداد سرويس و نگهداري به تفكيك هر مركز به حسابدار معاونت درمان جهت كسر از درآمد آن مركز به صورت اقساط 

·        بازديد از انبار اسقاط تجهيزات پزشكي مراكز تحت پوشش دانشگاه

·        تهيه گزارش بازديدهاي انجام شده از انبار اسقاط به به مراجع ذيربط

·        انجام هماهنگي لازم  با خدمات پشتيباني در خصوص از رده خارج نمودن تجهيزات پزشكي اسقاطي

·        نظارت بر تعمير تجهيزات پزشكي بدون نمايندگي

·        پيگيري و مكاتبه با شركت هاي داراي نمايندگي جهت دستگاههاي پزشكي

·        تهيه و تنظيم آمار فصلي تعميرات ، نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي مراكز

·        تهيه و تدوين شاخص هاي عملكردي تجهيزات پزشكي در زمينه تعميرات و نگهداشت

·        پيگيري فرايند مربوط به پاسخگويي تلفن گويا جهت تعميرات

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی