بازدیدکنندگان : 121211
صفحه اصلی معرفی واحد واحدهای زیرمجموعه بخش آموزش

مراحل برگزاری کلاس آموززشی:

برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسئولين تجهيزات پزشكي و كاربران تجهيزات ( پرسنل درماني ) طبق فرآيند ذيل صورت مي گيرد:
·         برنامه ريزي زماني اجراي دوره هاي آموزشي
·         نيازسنجي آموزشي
·         هماهنگي با شركت هاي تجهيزات پزشكي جهت زمان برگزاري دوره هاي آموزشي
·         ارسال پيشنهاد آموزشي به مدرس دوره
·         دريافت مجوز آموزشي از واحد آموزش درمان
·         هماهنگي با تداركات جهت امور پذيرايي كارگاه ( ناهار ـ پذيرايي ميان روز ـ نيروي خدماتي )
·         هماهنگي جهت رزرو مكان اجراي دوره آموزشي
·         برگزاري دوره آموزشي و ارزشيابي شركت كنندگان در كلاس آموزشي
 
صدور گواهي شركت در دوره هاي آموزشي طبق فرآيند ذيل:
·         تنظيم مدارك شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي شامل فرم هاي شركت در كلاس و نمرات ارزشيابي
·         تحويل دادن مدارك شركت كنندگان در دوره آموزشي به آموزش معاونت درمان و درخواست صدور گواهي آموزشي
·         تحويل گرفتن و بررسي و تائيد گواهي هاي صادر شده
·         ارسال گواهي هاي آموزشي صادر شده براي شركت كنندگان در دوره
 
لیست جزوات آموزشی موجود :
 

ليست جزوه ها

دياليز و تجهيزات ( صديقه شاهپوري كارشناس پرستاري )

مهندسي پزشكي در دستگاههاي همودياليز ( شركت فرگام طب )

سيستم دياليز 4008 B ( شركت تارگام طب تهران )

رفرنس نصب سيستم هاي ريورس اسمز مديكال كاليگان

CRRT(continous renal replacement)

( Biocare ) Operation Manual ECG-101

الكتروكارديوگراف Mac 500 ( تجهيزات پزشكي پيشرفته )

آموزش اصول تعميرات الكتروكارديوگراف ( آموزشگاه فرافن )

زخمهاي فشاري و تشكهاي مواج ( شركت توان همگام )

راهنماي استفاده از تشك مواج Dyna Flo 8000

راهنماي كاربر الكتروشوك Cardioserv  ( تجهيزات پزشكي پيشرفته )

Cardioserv Operation manual (version 4.1)

الكتروشوك Responder 3000 ( تجهيزات پزشكي پيشرفته )

راهنماي استفاده از الكتروشوك Marquette

جزوه دفيبريلاتور

DEFIGARD 3002 IH (schiller) user manual

راهنماي تكميلي دفيبريلاتورهاي Zoll و M.Series Biphasic

راهنماي استفاده از اللكتروشوك Zoll

Zoll rectilinear biphasic technology الكتروشوكهاي zoll  با فن آوري جديد

ZOLL Mseries operator's guide

راهنماي مختصر استفاده از الكتروشوك ZOLL

اصول فيزيكي و كاربردي جراحي الكتريكي فركانس بالا ( شركت كاونديش )

راهنماي استفاده از الكترو كوتر متين مدل KS 400

دفترچه راهنماي مانيتور مدل PM 9000 Mindray ( شركت انديشمندپرداز )

دفترچه راهنماي دستگاه مانيتور علائم حياتي بيمار Novin S740

Passport to Operation/Service Manual of Datascope monitor

تكنيك هاي تعيين عمق بيهوشي ( شركت آريا كران طب)

Gas Flow Analyzer ( Bio – Tex )

دستگاههاي توليد اكسيژن طبي ( اداره تجهيزات آذر 82 )

راهنماي گازهاي طبي ( مصطفي عبدالخالقي )

استاندارد بين المللي توليد كننده هاي اكسيژن براي استفاده با سيستم هاي لوله كشي گاز طبي

آموزش تئوري و عملي و نگهداري از تجهيزات اندوسكوپي Olympus

راهنماي كاربرد و نگهداري آندوسكوپهاي ويدئويي پنتاكس

راهنماي كاربرد و نگهداري آندوسكوپهاي چشمي پنتاكس

چگونگي شستشوي آندوسكوپ ( شركت آرياسان تهران )

FUJINON lower gastrointestinal fiberscopes(Operation Manual)

ويتركتومي (تابان ديده آزما)

فلوسيتومتري ( تجهزات پزشكي و آزمايشگاهي )

Sysmex

Roche/AVL

جزوه آموزش اصول و مباني دستگاههاي بيهوشي و ونتيلاتور اتاق عمل ( شركت پخش فرآورده هاي پزشكي ايران )

تهويه مكانيكي و آشنايي با ونتيلاتور HORUS 4

ساكشن جراحي ( شركت توليدي ايكس ري ايران )

راهنماي استفاده از پمپ سرنگ JMS (فريبا محمدياري )

دستورالعمل استفاده از اينفيوژن پمپ مدل 3030 ( sabratek )

راهنماي تعمير و نگهداري تخت اتاق عمل OT – 931E ( فرافن )

دستورالعمل استفاده از تخت عمل OT-82M ( فرافن )

Repair & Maintenance Manual ( فرافن )

Instruction Manual ( فرافن )

روشهاي استريل و اتوكلاوهاي استريل كننده

Set Discription of TECHNO-MEDICAL

ECOM-E eppndorf photometer (operation manual)

جزوه آموزش عمومي كاركنان شركت ساخت وسايل پزشكي ايران

كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري دقيق (شركت فراديد آزماي تهران)

دفترچه راهنماي استفاده از مانيتورينگ خلوص اكسيژن MAXTEC

دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه كاليبراتور الكتروشوك DNI NEVADA

دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه آنالايزر ايمني الكتريكي DNI NEVADA

دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه كاليبراتور ماشين بيهوشي و ونتيلاتور BIO TEK

USER MANUAL QA-30 PACEMAKER TESTER

USER & SERVICE MANUAL QA-45 defibrillator and transutaneous pacemaker analyzer

USER & SERVICE MANUAL QA-1290 NIBP-Analyzer

USER & SERVICE MANUAL QA-510 SpO2 Analyzer

USER & SERVICE MANUAL QA-VTM Ventilator Testing System

راهنماي استفاده از سرنگ پمپ SP-500 JMS (1388)

راهنماي استفاده از پمپ اينفيوژن  OT-701 JMS (1388)

Quick reference فارسي پمپ اينفيوژن  OT-701 JMS (1388)

Quick reference فارسي پمپ اينفيوژن  OT-701 JMS (1388)

دفترچه راهنما دستگاه هماتولوژي SYSMEX (KX-21 & KX-21N) (آذر 1385)

Operator's Manual (Automated Blood Coagulation Analyzer SYSMEX CA-50) 1999

 

INSTRUCTION FOR USE (Automated Blood Coagulation Analyzer SYSMEX CA-500) 2003

INSTRUCTION FOR USE (Automated Hematology Analyzer SYSMEX XT-2000i/XT-1800i) 2002

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی