بازدیدکنندگان : 121324
صفحه اصلی آئین نامه ها و بخشنامه ها

 برای دریافت آئین نامه های مربوطه روی آنها کلیک فرمائید

ضوابط فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی

rich-text-doc

روند اجرائی خرید های دانشگاه

rich-text-doc

بخشنامه نظام نوین

rich-text-doc

آئین نامه حمایت از تولیدات داخلی

rich-text-doc

 بخشنامه یکسان سازی تعمیرات

rich-text-doc

 بخشنامه خرید سال 90

rich-text-doc

 

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی