بازدیدکنندگان : 121323
صفحه اصلی فرم ها فرم های مورد نیاز

fileفرم درخواست خرید تجهیزات پزشکی :  مراكز درماني جهت خريد تجهيزات پزشكي در سقف معاملات متوسط و بزرگ اين فرم راتكميل كرده و به اداره تجهيزات پزشكي تحويل مي دهندو جهت بررسي كيفي به اداره تجهيزات پزشكي تحويل مي دهند.

 fileفرم صورتحساب تعمیرات : فرم هاي سه نسخه اي هستند كه جهت پرداخت هزينه تعمير ضميمه فاكتور شركت مي شوند ومسئول تجهيزات پزشكي مراكز نسبت به تكميل اين فرم اقدام مي نمايند.

 

fileفرم شماره(1) طرح یکسان تعمیرات : توسط اين فرم كاربر دستگاه از مسئول تجهيزات پزشكي مركز تقاضاي تعمير دستگاه مربوط را مي نمايد.

 

fileفرم شماره(2) طرح یکسان تعمیرات : مركز در ماني گزارش هفتگي از دستگاههاي تعمير و سرويس شده را در اين فرم تكميل مي نمايندو توسط مسئول تجهيزات پزشكي تكميل و جخت اراده گزارش به اداره تجهيزات پزشكي ارسال مي شود.

 

fileفرم  گزارش ماهيانه طرح ثبت: توسط اين فرم مسئول يا پرسنل اتاق عمل آمار ماهيانه مصرف اقلام مشمول طرح ثبت را تكميل و به اداره تجهيزات پزشكي ارسال مينمايند.

 

fileفرم اقدامات پیشگیرانه پمپ تزریق             توضیحات مربوط

 

file

                                    فرم اقدامات پیشگیرانه الکترو شوک               توضیحات مربوط

 

 

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی