بازدیدکنندگان : 121205
صفحه اصلی کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استان

پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استان

ردیف

نام ونام خانوادگي

سمت

تحصيلات

آدرس محل كار

1

فرهادناطق اصطهباناتی

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شیراز -بیمارستان آنکولوزی امیر

2

فاطمه نوروزي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

شيراز - بيمارستان علي اصغر

3

سولماز عبداللهی

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز- بيمارستان حضرت زينب

4

سميه رئوف اسماعيلي

پرسنل تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز- بيمارستان حضرت زينب

5

ياسر صالحي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان شهيد چمران

6

مصطفی تصمیم قطعی

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشکی

شيراز - بيمارستان شهيد چمران

7

عبدالله بهادری

کارشناس تجهیزات پزشکی

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان شهيد چمران

8

محمود قائدي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان خليلي

9

رضا مختار آبادي

كاردان تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز - بيمارستان خليلي

10

سعيد فتحه

مسئول تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز - بيمارستان شهيد فقيهي

11

محبوبه محبتي

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان شهيد فقيهي

12

مسعود صبوري

كاردان تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز - بيمارستان شهيد فقيهي

13

حميد رضا نيك نژاد

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازي

14

محمد كريمي نژاد

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

شيراز - بيمارستان نمازي

15

زهرا عيدي

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

شيراز - بيمارستان نمازي

16

راحله خضري

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازي

17

امیر اردوان دوانی

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازي

18

مهدی رهبر عالم

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازی

19

امين ایزدی

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازی

20

جواد رضانيا

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازی

21

علي كاشيگر

كاردان تجهيزات پزشكي

كاردان برق

شيراز - بيمارستان نمازی

22

محمد احمدي نژاد

پرسنل تجهيزات پزشكي

ديپلم الکترونیک

شيراز - بيمارستان نمازي

23

ياسر ارغواني

مسئول تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز - بيمارستان شهيد دستغيب

24

احسان محبی

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شیراز -بیمارستان شهید رجایی

25

محمد علی شاه جمالی

کارشناس تجهیزات پزشکی

كارشناس مهندسي الکترونیک

شیراز -بیمارستان شهید رجایی

26

کسری نامداری

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان اعصاب و روان یک روز در هفته

27

مرجان آزادی

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شیراز بیمارستان حافظ

28

محمد حسین حق نگهدار

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - بيمارستان ابن سينا

29

امير مرداني

مسئول تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز - بيمارستان سوانح سوختگي

30

فرزاد عطاران حقيقي

مسئول تجهيزات پزشكي

ديپلم حسابداري

شيراز – درمانگاه مطهري

31

احمدرضا محمدي

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز – درمانگاه مطهري

32

محمود شیخی

مسئول تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز - درمانگاه امام رضا

33

بهروز گشتي زاده

مسئول تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شيراز – بيمارستان قلب الزهرا

34

محمدرضا حقيقي پويا

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز – بيمارستان قلب الزهرا

35

محمدقاسم رياستي

مسئول تجهيزات پزشكي

کاردان الکترونیک

شیراز - بیمارستان مادر و کودک غدیر

36

سعيد دانشور

مسئول تجهيزات پزشكي

کارشناس مهندسی الکترونیک

شيراز - درمانگاه والفجر

37

مهدي رضايي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

شيراز - دانشكده پزشكي

38

امید زره پوش

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز – معاونت بهداشتي

39

احسان شجاعی فر

مسئول تجهیزات پزشکی

كارشناس مهندسي الکترونیک

شيراز - دانشکده دندانپزشکی

40

محمدرضا سكندري

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

بيضاء – بيمارستان قمر بني هاشم

41

سهيل آستانه

مسئول تجهيزات پزشكي

كارداني الکترونیک

آباده - بيمارستان امام خميني

42

مجتبی حسینی زیدآبادی

رابط تجهيزات پزشكي

كارداني الكتروتكنيك

استهبان - بيمارستان امام خميني

43

علي حسين درويشي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارداني برق صنعتي

اقليد - بيمارستان وليعصر

44

سيد آصف حسيني

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

كازرون - بيمارستان وليعصر

45

عبدالباسط رنجبر

مسئول تجهيزات پزشكي

كارداني الکترونیک

خنج - بيمارستان نبي اكرم

46

اسماء صاحب جلال

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

لامرد – بيمارستان حضرت وليعصر

47

افشين زرين خو

مسئول تجهيزات پزشكي

كارداني برق صنعتي

مرودشت - بيمارستان شهید مطهري

48

رحيم فخار

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

مرودشت - بيمارستان شهید مطهري

49

سعید خانی پور

کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناس مهندسی الکترونیک

مرودشت – بیمارستان شهيد مطهري

50

مریم غلامی

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

ممسني – بيمارستان حضرت وليعصر

51

عباس ملک نسب

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

سپیدان- بیمارستان امام حسین

52

حجت الله قربانی

مسئول تجهيزات پزشكي

کارشناس مهندسی الکترونیک

خرم بيد – بيمارستان حضرت وليعصر

53

حجت الله قربانی

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسی الکترونیک

بوانات - بيمارستان حضرت وليعصر

54

علير ضا خازن

مسئول تجهيزات پزشكي

کارشناس مهندسی الکترونیک

ني ريز - بيمارستان شهدا

55

ابوالفضل رئيسي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

داراب - بيمارستان امام حسن مجتبي

56

زهرا حيدري

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي پزشكي

داراب - بيمارستان امام حسن مجتبي

57

محمد حسين حامدي

كارشناس تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي الکترونیک

داراب - بيمارستان امام حسن مجتبي

58

سعيده ضيغمي

مسئول تجهيزات پزشكي شبكه

كارشناس مهندسي پزشكي

ني ريز - شبکه بهداشت و درمان

59

رسول كريمي

رابط تجهيزات پزشكي

-----

سعادت شهر - بيمارستان امام جعفر صادق

60

محمد شهبازي

مسئول تجهيزات پزشكي

كاردان برق صنعتي

فيروزآباد – بيمارستان حضرت قائم

61

رضا ميرزايي

مسئول تجهيزات پزشكي

كارشناس مهندسي برق

سروستان - بيمارستان شهداء

62

مهدی خاجویی

مسئول تجهیزات پزشکی

كارشناس مهندسي الکترونیک

زرین دشت - بیمارستان امام موسی کاظم

63

مسلم کاویانی

مسئول تجهیزات پزشکی

كارشناس مهندسي الکترونیک

فراشبند - بیمارستان امام هادی

64

روح اله رجبي

مسئول تجهیزات پزشکی

كاردان برق

قيروكارزين – بيمارستان امام محمدباقر

65

علي خرمي

مسئول تجهیزات پزشکی

كاردان برق

ارسنجان – بيمارستان حضرت وليعصر

66

هادي يوسفي

مسئول تجهیزات پزشکی

كاردان برق

خرامه – بيمارستان جوادالائمه

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی