بازدیدکنندگان : 121208
صفحه اصلی لیست تجهیزات مشمول سطح بندی وزارت بهداشت و درمان

تجهيزات مشمول سطح بندي

رديف

نام دستگاه

1

Ct- Scan

2

STERIOTAXY

3

BDM

4

EPS

5

GAMA CAMERA

6

انواع MRI

7

انواع آنژيوگرافي

8

انواع MSCT

9

ARTHRO SCAN

10

DDR

11

PET – CT

12

PET - SCAN

13

CYCLOTRON

14

BRAKY THRAPY

15

GAMA NIFE

16

HIFU

17

NAVIGATOR

18

CT-SIMULATOR

19

CYBER NIFE

20

CBCT

21

JVUS

22

C-ARM ANGIO

23

SPECT

24

OCT و OCT آنژيو

25

FEMTO SECOND

26

CRT 2000

27

SPECT / CT , SPECT

28

سنگ شكن برون اندامي

29

راديولوژي ديجيتال با قابليت DSA

30

ماموگرافي ديجيتال

31

اكوداپلر

32

سونوداپلر

33

ليزر اگزايمر

34

شتاب دهنده خطي

35

مركز تصويربرداري / موسسه راديولوژي

36

مراكز راديوتراپي

37

مركز پزشكي هسته اي

38

مركز تصويربرداري فك و صورت

39

پانوركس سفائومتري و پانوركس ديجيتال

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی