سمت

نام و نام خانوادگي

تصوير

رئیس اداره امور راديولوژي

دکترمحسن داودی

davodi

معاون اداره امور راديولوژي

خديجه مرادي

moradi1

كارشناس راديولوژي

هادي باغباني

baghbani

كارشناس راديولوژي

سيد مجتبي پيشوا

pishva1

کارشناس رادیولوِژی

محمد علی گلکاری

golkar

كارشناس راديولوژي

زهرا ميرزايي

mirzaiy

كارشناس راديولوژي

اعظم پايدار

paydar1

مسئول دفتر

حبيبه ازهار

azhar
اوقات شرعی

بازدیدکنندگان : 109340