نکات مربوط به طرح نیروی انسانی

مدت خدمت مشمولان طرح نیروی انسانی

مدت خدمت در مقطع کاردانی یک سال و در مقطع کارشناسی ؛ کارشناسی ارشد و دکترا به مدت 2 سال می باشد که با توجه به ضریب منطقه محل خدمت محاسبه می گردد

محل خدمت مشمولین طرح

تعهدات خدمتی دانش آموختگان بر اساس سهمیه پذیرفته شده در آزمون سراسری در 3 منطقه یک ؛ دو و سه انجام خواهد شد

بانوان متاهل و کارمندان رسمی دولت از قاعده مذکور مستثنی می باشند

شرایط معافیت از طرح

مشمولین معافیت از انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان

.فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی

.خواهر و برادر شهید

آزادگان و همسران و فرزاندان آزادگان

جانبازان بالای 25%

تک فرزند

مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

معافیت مشمولین موضوع ماده 3 قانون

دانش آموختگان رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظیفه را پس از فراغت از تحصیل در حرفه پزشکی انجام داده باشد از حدمت موضوع این قانون معاف می باشند

. این مدت جهت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی حداقل یک سال می باشد

معافیت رشته های مازاد بر نیاز

رشته تحصیلی رادیوتراپی به عنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت اعلام گردیده و فارغ التحصیلان این رشته از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند . بدیهی است به کارگیری این افراد در صورت نیاز دانشگاه و تمایل مشمول طرح بلامانع می باشد

تذکر 1 : فارغ التحصیلان فوق نیازی به دریافت گواهی معافیت ندارند و می توانند جهت اخذ مدرک موقت به اداره خدمات آموزشی دانشگاه خود مراجعه نمایند

تذکر 2 : رشته تحصیلی رادیولوژی جزو رشته های مازاد بر نیاز نمی باشد و فارغ التحصیلان این رشته موظف به گذراندن مدت قانونی طرح خود می باشند

اوقات شرعی

بازدیدکنندگان : 109335