آقای دکتر حمید زارع
رئیس اداره امور بیماری های غیرواگیر
داخلی : 7539
 
 
 
کارشناس تغذیه  کارشناس دیابت و فشار خون  کارشناس سرطان و دیابت
 خانم لیلا آبرومند  خانم لیلا هاشمی  خانم ناهید نصری
 داخلی 2541  داخلی 7495  داخلی 2028
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.