سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

آقای سید جواد پاکبازی
کارشناس مسئول روانپزشکی و درمان اعتیاد
داخلی : 7371
 
 
کارشناس ناظر مراکز دولتی درمان  سوء مصرف مواد  کارشناس ناظر مراکز خصوصی درمان سوء مصرف مواد         کارشناس آمار اداره درمان سوء مصرف
 خانم زهرا روستا   آقای علی نگهداری نیا  خانم آیدا شمسوار
 داخلی 7772  داخلی 2499        داخلی 2030
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.