شرح وظایف واحد کودکان
اداره سلامت کودکان و نوزادان متولی تدوین و اجرای برنامه های ارتقاء و گسترش خدمات درمانی ارائه شده به نوزادان و کودکان با هدف کاهش مرگ ومیر کودکان و نوزادان می باشد.
امور کودکان :
 • نظارت و پیگیری اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در سطح بیمارستانهای حوزه دانشگاه
 • جمع آوری و تحلیل آمار و سیاستگزاری تعالی خدمات بالینی کودکان بر اساس اطلاعات استخراج شده از نظام مراقبت مرگ کودکان
 • برگزاری کمیته کاهش مرگ داخل بیمارستانی کودکان در سطح معاونت درمان
 • بازدید از بخش اطفال، اورژانس و سایر بخشهای خدمت دهنده به اطفال در بیمارستان ها (بدلیل اینکه تمامی بیمارستانها خدمت دهی به اطفال دارند بازدید از تمامی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام می شود)
 • پیگیری کمبود تجهیزات در بخشهای اطفال و راه اندازی بخش های جدید بستری و PICU در بیمارستانها
 • بررسی شکایات حوزه کودکان 59-1 ماهه و انجام مداخلات لازم جهت افزایش سطح کیفیت خدمات و رضایتمندی بیماران
 • نیازسنجی آموزشی پرسنل خدمت دهنده به کودکان و اجرای کارگاهها و دوره های مورد لزوم
 • محاسبه ی شاخص مرگ کودکان 59-1 ماهه داخل بیمارستانی
 • بررسی صورتجلسات کمیته مرگ کودکان و پرسشنامه های مرگ کودکان با همکاری اساتید هیات علمی گروه اطفال و ارائه بازخورد به بیمارستان محل فوت کودک
 • تدوین دستورالعمل و استانداردهای مرتبط با حوزه کودکان با همکاری گروه علمی اطفال و سایر ادارات معاونت درمان
 • برگزاری کمیته کاهش مرگ کودکان در سطح دانشگاه (معاونت درمان و بهداشت) و محاسبه شاخص هایU5MR وIMR دانشگاه
 • ارزیابی اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان در بیمارستانهای تابعه دانشگاه بر اساس جدول پیوست بصورت فصلی
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/20
تعداد بازدید:
96
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal