معرفی اداره

v   معرفی اجمالی اداره آمار، توسعه و برنامه ریزی معاونت درمان

اداره آمار ، توسعه و برنامه ریزی معاونت درمان دانشگاه از واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی می باشد. این گروه در دو حوزه آمار و برنامه عملیاتی مشغول به فعالیت می باشد. ماموریت اصلی این گروه در حوزه آمار ، مدیریت آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیتهای معاونت درمان شامل مدیریت های و بیمارستانهای تابعه ، از طریق ایجاد فرآیندهای مناسب و نیز اصلاح فرایندهای موجود می باشد همچنین در حوزه مدارک پزشکی ارتقاء کمی و کیفی واحدهای مدارک پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه می باشد. در راستای انجام این ماموریت ، این گروه کلیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد بیمارستانی و همچنین مدیریت های تابعه معاونت درمان را در بازه زمانی ماهیانه جمع آوری می نمایند. کنترل صحت اطلاعات ،دسته بندی اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محاسبه شاخصهای اختصاصی معاونت درمان، هماهنگی و پایش برنامه عملیاتی واحد های تابعه معاونت، ارائه برنامه استراتژیک معاونت درمان و.... از جمله فعالیتهای این گروه می باشد.اطلاعات حاصل از فرایندهای ذکر شده علاوه بر ارائه به مسئولین معاونت در قالب گزارشات مورد نیاز ، در جهت پاسخگویی به درخواستهای متعدد آماری که بصورت مستمر از طرف حوزه ریاست، سایر معاونت ها ، وزارت متبوع و سایر ادارات و نهادها درخواست می گردد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

v   معرفی سرفصل وظایف اداره آمار، توسعه وبرنامه ریزی

 

1-    جمع آوری آمار فعالیت ، مراجعین و آمار اورژانس بیمارستان های استان و تجزیه و تحلیل آمارها و ارائه جهت تصمیم گیری های مدیریتی

2-    جمع آوری و به روز نمودن آمار و اطلاعات تسهیلات بهداشتی درمانی شامل بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز توانبخشی، دندانپزشکی ، رادیولوژی ها، آزمایشگاهها و ....

3-    ارائه آمار و اطلاعات جهت سالنامه آماری وزارت متبوع و دانشگاه

4-    پاسخگویی به آمار و اطلاعات درخواستی از سوی وزارت متبوع، مسئولان دانشگاه و ....

5-    تکمیل آمار و اطلاعات و محاسبه شاخص های مورد نیاز هیات امناء و مدیریت بودجه

6-    جمع آوری اطلاعات و آمار ایام نوروز و تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار تحت وب زیرمجموعه McMc

7-    جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های بستری، مراجعین سرپایی و پاراکلینیک و اورژانس بیمارستانی در سامانه تحت وب آمار

8-    آموزش و هماهنـگی در تکمیل اطلاعات سامانه آمـار و اطلاعات بیمارستانی (آواب) و بررسی اطلاعات وارد شده به سامانه

http://avab.behdasht.gov.ir/rbp/rbp/Wards.asp

 

9-    طـراحی و استاندارد نمـودن اوراق مورد نیاز مـدارک پزشکی

10-همکـاری و همـاهنگی در راه انـدازی بخـشهای مـدارک پزشـکی و پذیـرش بیمارستانـهای جدید الاحـداث (جابجایی، پیـش بینی تجهیـزات،آمـوزش پرسنـل، تهـیه و ارائـه اوراق استاندارد و ...)

      11-انجام امور مربوط به استخدام، نقل و انتقالات پرسنل مدارک پزشکی

      12-تقسیم و تامین نیروهای طرحی مورد نیاز بخشهای پذیرش و مدارک پزشکی و تقسیم    نیروهای طرحی رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

       13-پاسخ به استعلام بیمارستان ها در خصوص جنبه های قانونی مدارک پزشکی

       14-اعتباربخشی و ارزشیابی بخش های مدارک پزشکی بیمارستان های استان

       15-هماهنگی و جمع آوری برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی درمان و پایش آن و ارائه به کمیته برنامه ریزی دانشگاه

       16-برگزاری جلسات جهـت توافقـات و تفاهـم نامه های مدیریتی واحدهای ستادی و محیطی و جمع آوری شاخصها و توافقات

معرفی مجموعه مدیریتی و پرسنلی اداره و سمت افراد

رییس اداره

سعیدآقاجانیان

همکاران:

1-آقای سعید اژدری کارشناس آمار و مدارک پزشکی

2-آقای محمد شیردلی کارشناس آمار و مدارک پزشکی

3-خانم محبوبه آموزگار کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

v   تعیین سرفصل توضیحات و انتظارات مدیریت/ اداره از شبکه/ بیمارستان

1-    تشکیل کمیته آمار و مدارک پزشکی و نظارت بر تهیه آمار و تکمیل پرونده ها

2-    نظارت بر تکمیل سامانه کشوری آواب و سایر سامانه های اطلاعات سلامت

3-    نظارت بر تکمیل سامانه تحت وب آمار و اطلاعات بیمارستانی

4-    پیگیری مسائل و مشکلات بخش و پرسنل مدارک پزشکی از طریق اداره آمار، توسعه و برنامه ریزی

5-    پیگیری تدوین و پایش برنامه عملیاتی مرکز درمانی

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
161
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal