انتظارات
انتظارات :
  • آشنایی با شاخص های ارزیابی واحد آموزش ضمن خدمت
  • آشنایی با ضوابط و شرایط دستورالعمل توانمند سازی کارکنان
  • مشارکت در آموزش پرسنل بیمارستان
  • مشارکت و ایجاد انگیزه در حضور پزشکان در آموزش ضمن خدمت
  • مشارکت و استفاده از متخصصین فعال در مرکز آموزش ضمن خدمت
  • پیگیری اجرای آموزش های اجباری اعتبار بخشی در مرکز
  • پیگیری ارائه گزارش فصلی واحد آموزش به ستاد معاونت درمان 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/08
تعداد بازدید:
125
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal