مدرسین مرکز

ر

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

دکتر منصور مسجدی

متخصص بیهوشی ،فوق تخصص مراقبت ویژه

2

دکتر مهرداد ساروی

متخصص قلب

3

دکترمحمد جواد مرادیان

متخصص طب اورژانس-رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی

4

دکترالهه الهیاری

متخصص بیهوشی ،فوق تخصص مراقبت ویژه

5

دکتر محمد کلانتری

متخصص طب اورژانس

6

دکتر لاله دهقان پیشه

متخصص بیهوشی

7

دکتر فیروزه ابطحی

متخصص قلب

8

دکتر آزاده تفکری

متخصص بیهوشی

9

خانم مریم نیاکان

کارشناس ارشد پرستاری-سوپروایزر آموزشی مرکزآموزشی درمانی فقیهی

10

آقای سید علیرضا مویدی

کارشناس ارشد بیهوشی-عضو هیات علمی دانشکده پرستاری

11

آقای محسن شفیعی

کارشناس بیهوشی مرکز آموزشی درمانی رجایی

12

خانم دکترلادن صادقی

پزشک عمومی

13

آقای سید عبدالرضا محمودی راد

کارشناس ارشد پرستاری - مرکز درمانی قلب الزهرا

14

اقای کمال اکبری

کاردان بیهوشی- مرکز آموزشی درمانی چمران

15

آقای کریم زارع

کارشناس بیهوشی- مرکز آموزشی درمانی رجایی

16

آقای محمد جواد جوکار

کارشناس فوریت های پزشکی- پرسنل 115 نیریز

17

آقای سید محمدصالح دستغیب

کارشناس بیهوشی- بیمارستان مادرو کودک

18

آقای اسماعیل کارگر

کارشناس بیهوشی- مرکز آموزشی درمانی رجایی

19

خانم سودابه رزمی

کارشناس ارشد پرستاری-سوپروایزر آموزشی مرکزآموزشی درمانی رجایی

20

آقای محمد صالح دستغیب

کارشناس بیهوشی- مرکز آموزشی درمانی مادروکودک

21

آقای دکتر سعید دستاویز

پزشک عمومی

22

خانم سلما مهرانگیز

کارشناس پرستاری- بیمارستان امیر

23

آقای اسماعیل قاسمی

کارشناس ارشد فوریت های پزشکی- پرسنل 115 شیراز

24

آقای محمد رضا رستگار

کارشناس ارشد آموزش پزشکی- پرسنل 115 شیراز

25

26

27

28

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/13
تعداد بازدید:
91
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal