انتظارات
انتظارات:
 • همکاری در اخذ پذیرش به بیماران شهرستان های های مجاور و نیز مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) به ویژه افزایش همکاری در خصوص تخت های ویژه بیمارستانی جهت پیشگیری از اتلاف وقت طلایی بیماران
 • پیشگیری از اعزام بی رویه بیمار به سایر مراکز و تلاش در جهت درمان بیمار در مرکز درمانی اولیه ( بیماران فاقد اندیکاسیون اعزام در بیمارستان محل بستری درمان گردد) همچنین جلوگیری از ترغیب بیمار به ترخیص با رضایت شخصی
 • تاکید بر رعایت اصل صداقت در گزارش دهی بیمار جهت اعزام به سایر بیمارستان ها
 • جلوگیری از برخورد نامناسب و خارج از عرف و شئونات اسلامی و حرفه ای با بیمار با هدف کاهش شکایات مردمی از صاحبان این حرفه
 • رعایت اصول و قوانین حرفه ای و تقویت حس مسئولیت در خود و پرسنل تحت سرپرستی
 • افزایش انگیزه پرسنل بیمارستانها جهت خدمت به مردم
 • افزایش همکاری بین بخشی و بین رشته ای جهت دریافت نتایج مطلوب تر درمانی
 • پاسخ دهی به تماس های تلفنی مرکز پایش و بیمارستان به نحو مطلوب در تمام ساعات شبانه روز
 • به روز نگه داشتن اطلاعات علمی جهت مدیریت صحیح بیمار
 • توجه بیشتر به گروه های پرخطر نظیر مادران، کودکان، نوزادان و سالمندان
 • نظارت برحضورمتخصصین واعلام برنامه حضورو کشیک ومرخصی متخصصین بصورت ماهانه به مرکز پایش
 • نظارت برورود اطلاعات روزانه و پایان شیفت و تکمیل صحیح فرمهای موجوددرسامانه mcmc
 • نظارت برورود اطلاعات مادران وکودکان پرخطر وبیماری های واگیر
 • نظارت برورود اطلاعات صحیح درارتباط باوقایع ناخواسته وبرنامه ریزی جهت کاهش وحذف موارد بروز وقایع ناخواسته
 • برگزاری منظم جلسات تحلیل علمی اعزام وجلوگیری از اعزام بی رویه وارائه گزارش کتبی به mcmc
 • تجهیز بیمارستان به دوربینهای مناسب جهت نظارت و پایش
 • حضورمداوم وراند مستمر بیمارستان واعلام گزارش کتبی راند مدیریتی
 • نظارت برکمبودهای دارویی و وسایل مصرفی وخرابی تجهیزات واعلام موارد درسامانه
 • پاسخ فوری ومستند ومناسب به شکایات ارسالی از معاونت محترم درمان یا مرکز پایش
 • پیگیری مستقیم مادران پرخطر شدید بستری دربیمارستان به خصوص درموارد نیاز به اعزام
 • برنامه ریزی جهت تکریم ارباب رجوع وتعیین تکلیف بیمار وکاهش شکایات
 • هماهنگی و همکاری کامل با معاون درمان قطب و روسای سایربیمارستان های همجوار
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/08
تعداد بازدید:
225
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal