شرح وظایف
شرح وظایف :
 • برنامه ریزی و انجام نظارت های مستمر و ممیزی جهت اعتبار بخشی
 • رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه ها و پی گیری موارد مطروحه
 • رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف پزشکان ، بیماران از نظر رعایت آئین نامه ها و تعرفه ها
 • صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی و تمدید آنها
 • فعالیت های آموزشی از جمله برگزاری دوره های بازآموزی و کنفرانسهای علمی
 • همکاری و مشاوره در جهت خریدهای آزمایشگاهی
 • رسیدگی به امور پرسنلی اعم از طرحی و رسمی و نقل و انتقالات و ...
 • همکاری در اجرای شرح وظایف آزمایشگاه مرجع استان
حوزه فعالیتهای مدیریت نظارت بر مراکز تشخیص طبی:
 • نظارت و ارزشیابی آزمایشگاه ها 
 • صدور پروانه‌ها
 • واحد پاتولوژی و سیتولوژی
 • تجویز منطقی آزمایش
 • نظارت برطرح غربالگری نوزادان
 • سنجش واحد کاری
 • تجهیزات
 • آمار و کامپیوتر
 • نظارت بر واحد بانک خون بیمارستانها
 • آزمایشگاه رفرانس
 • تائید گواهی انجام آزمایشات قبل از ازدواج
 • مکاتبات و امور اداری و دفتری
 • کمیته برنامه ریزی اداره امور آزمایشگاهها
 • امور پرسنلی
 • پکیج طرح تحول نظام سلامت
نظارت و ارزشیابی :
 • تعداد 428 آزمایشگاه تشخیص طبی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1-نظارت و ارزشیابی آزمایشگاه بیمارستان ها:
 • دولتی
 • خصوصی
 • وابسته به دولت 

2-نظارت آزمایشگاههای درمانگاهها:
 • دولتی
 • خصوصی
 • وابسته به دولت
3-نظارت آزمایشگاههای خصوصی مستقل
4-نظارت آزمایشگاههای وابسته به نهادها
5-نظارت آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی:
 • شهری
 • روستایی
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
304
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal